FIRMA  JEST DUMNA  Z JAKOŚCI PRODUKTÓW PSZCZELICH

  • produkty pszczele z firmy Forever pochodzą z pasiek, które znajdują się na terenach ekologicznie czystych
  • gdzie nie występują „cywilizacyjne ” zanieczyszczenia gleby, powietrza
  • gdzie nie używa się żadnych pestycydów a najbliższe gospodarstwo rolne jest oddalone o 700 km.

Fachowa opieka nad rodzinami pszczelimi , nowoczesny sprzęt oraz surowe przestrzeganie higieny zarówno w pasiekach jak i zakładach przetwórczych sprawiają, że produkty są idealnie czyste , w 100% naturalne i o bardzo dużych właściwościach odżywczych.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5